சு. வேணுகோபால்   ஜோ.டி.குரூஸ் (நாஞ்சில்நாடன் உரை)
 
 
சா.கந்தசாமி   நீதியரசர் சந்துரு